Högklassiga evenemang. Med respekt för miljön.

GreenEvent är Finlands första genuint gröna alternativ inom evenemangbranchen. Vi har tio års erfarenhet att organisera evenemang, vilket hjälper oss att förverkliga våra gröna värderingar.

Vi garanterar hög kvalitet med mindre utsläpp och mindre förslitning av naturresurser.

  1. Vi minskar energikonsumtion
  2. Vi återvinner så mycket som möjligt
  3. Vi använder ekologisk och lokal mat
  4. Vi kalkylerar det ekologiska fotspåret av evenemangen
  5. Vi beter oss ansvarsfullt mot miljön
Ask more